Bantuan Kebajikan JKM Untuk Dipohon 2022

Bantuan kebajikan JKM dapat dipohon melalui bajet dan bajet 2022, kerajaan memperuntukkan RM2.4 bilion yang akan dimanfaatkan oleh 440,000 isi rumah di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

Baca Juga Permohonan Bantuan Belia 2022

Pelaksanaan bantuan kebajikan masyarakat adalah selaras dengan Senarai Serentak antara Kerajaan persekutuan dan Kerajaan Negeri, yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah senarai 3 – jadual kesembilan Senarai Perundangan.

9 Jenis Bantuan JKM Yang Boleh Dipohon & Syarat Kelayakan
Semua permohonan yang dibuat hendaklah memenuhi kriteria dan kadar bantuan kebajikan berdasarkan setiap jenis bantuan berikut:

 1. Bantuan Kanak-Kanak (BKK);
 2. Elaun Pekerja Cacat (EPC);
 3. Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB);
 4. Bantuan Penjagaan OKU Terlantar/ Pesakit Kronik Terlantar (BPT);
 5. Bantuan Orang Tua (BOT);
 6. Bantuan Am Persekutuan (BA);
 7. Bantuan Anak Pelihara (BAP);
 8. Bantuan Alat Tiruan/ Alat Sokongan (BAT);
 9. Tabung Bantuan Segera (TBS).

1-Permohonan Bantuan Kanak-Kanak (BKK)


Syarat kelayakan

 • Warganegara dan pemastautin di Malaysia;
 • Keluarga/penjaga yang memberi asuhan kepada anak dan pendapatan isi rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Isi Rumah Purata Miskin Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa;
 • Kanak-kanak di bawah umur 18 dan lebih 18 tahun boleh dipertimbangkan jika bersekolah sehingga tamat sekolah menengah atas ATAU
 • Mana-mana kes yang perlu, layak dipertimbangkan dengan kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat (KPKM).

Minimum RM200 sebulan setiap orang dan maksimum RM1,000 setiap isi rumah yang mempunyai lebih daripada 4 anak (mulai 2021)

2- Elaun Pekerja Cacat

Syarat Kelayakan

 • Warganegara, pemastautin dan bekerja di Malaysia;
 • Berumur 16 tahun dan ke atas;
 • pemegang kad OKU JKM;
 • Pendapatan bulanan RM 1,200.00 dan ke bawah; ATAU
 • Sebarang kes yang perlu, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

Kadar Bantuan

RM400 sebulan seorang.

3 – Bantuan untuk Orang Kurang Upaya Tidak Dapat Bekerja

Syarat kelayakan

 1. Warganegara dan pemastautin di Malaysia;
 2. Berumur 16 tahun dan ke atas;
 3. Pemegang Kad OKU JKM;
 4. Tidak boleh kerja.
 5. Pemohon/pelatih bukan pemastautin:
 6. institut operasi JKM; atau
 7. Pusat jagaan harian/ kediaman yang menyediakan perkhidmatan/ kemudahan secara percuma; atau
 8. Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK);
 9. Sumber kewangan bulanan individu kurang upaya tidak melebihi Purata Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Per Kapita semasa ATAU
 10. Sebarang kes yang perlu, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM

Kadar Bantuan

RM250 seorang sebulan

4 – Bantuan Penjagaan Orang Kurang Upaya Terlantar/ Pesakit Kronik Terlantar

Syarat kelayakan

 • Warganegara dan pemastautin di Malaysia;
 • Pemohon adalah penjaga masa/ memberikan rawatan rapi kepada gelandangan kurang upaya/ pesakit gelandangan/ pesakit kronik yang memerlukan pengawasan dan penjagaan;
 • Pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM3,000; ATAU
 • Mana-mana kes yang perlu, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

Kadar Bantuan

RM500 sebulan seorang (mulai 2021)

5 – Bantuan Ibu Bapa

Syarat kelayakan

 1. Warganegara dan pemastautin di Malaysia;
 2. Warga emas berumur 60 tahun ke atas;
 3. Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Isi Rumah Miskin Semasa atau PGK Purata Miskin Semasa Per Kapita; dan
 4. Warga emas yang tidak tinggal di:
 5. JKM -institusi yang dikawal; atau
 6. pusat jagaan harian/ kediaman yang menyediakan kemudahan/perkhidmatan secara percuma; ATAU
 7. Mana-mana kes yang perlu, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

Kadar Bantuan

RM500 sebulan seorang (mulai 2021)

6 – Bantuan Am Persekutuan

Syarat kelayakan

Keluarga yang memerlukan dan miskin yang tidak diuruskan di bawah jenis bantuan lain.

Kadar Bantuan

RM100 sebulan seorang. Maksimum RM350 sebulan untuk satu keluarga.

7 – Bantuan Anak Angkat

Syarat kelayakan

 • Keluarga yang menyediakan penjagaan kepada anak/anak seperti berikut:
 • Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun;
 • Kanak-kanak tanpa ibu bapa;
 • Kanak-kanak tidak diambil sebagai anak angkat melalui Akta Pengangkatan 1952 atau Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952; atau
 • Kanak-kanak tinggal bersama keluarga angkat melalui:-
 • Kanak-kanak yang diambil daripada “Program Anak Angkat” kendalian JKM; atau
 • Kanak-kanak yang dijaga di bawah perintah Mahkamah Bagi Kanak-Kanak mengikut Akta Kanak-Kanak 2001.

Kadar Bantuan

RM250 sebulan seorang anak. Maksimum RM500 sebulan untuk keluarga yang mempunyai 2 atau lebih anak

8 – Alat Tiruan/ Alat Sokongan

Syarat kelayakan

 1. Warganegara dan pemastautin di Malaysia;
 2. kumpulan sasaran JKM;
 3. Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Isi Rumah Miskin Semasa atau PGK Purata Miskin Semasa Per Kapita;
 4. Disyorkan oleh pegawai atau pakar perubatan (kerajaan/swasta)/ Pegawai JKM mengikut jenis kecacatan; ATAU
 5. Sebarang kes yang perlu, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM

Kadar Bantuan

Mengikut harga sebenar yang telah ditetapkan

9 – Tabung Bantuan Segera


Syarat kelayakan

 • Warganegara dan pemastautin di Malaysia;
 • Kategori kes seperti di Lampiran 1 (b); ATAU
 • Mana-mana kes yang perlu, layak dipertimbangkan dengan kelulusan Pengarah Kebajikan Masyarakat (PKMN) Negeri.

Kadar Bantuan

Maksimum RM300 pada satu masa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *