Perumahan Penjawat Awam (PPAM) Harus Di Pohon

PERMOHONAN PERUMAHAN PENJAWAT AWAM (PPAM) ialah program perumahan untuk kakitangan awam. Program ini telah dimulakan pada awal 2013 sebagai tindak balas kepada resolusi Kabinet pada 30 Januari 2013 dan 27 Mac 2013 untuk meneroka langkah-langkah untuk membantu pegawai kerajaan, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana, untuk membeli rumah, terutamanya di bandar-bandar besar.

OBJEKTIF

Perumahan Penjawat Awam Malaysia Jabatan Perumahan Negara merupakan program perumahan murah untuk pegawai awam yang mementingkan keselesaan dari segi saiz, reka bentuk, kualiti, lokasi dan harga hartanah.

FUNGSI

Cawangan Jabatan Perumahan Negara berfungsi sebagai Agensi Penyelaras dan Pelaksana bagi pelaksanaan program tersebut. Perbadanan Putrajaya (PJC) merupakan satu lagi badan pelaksana bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya. Bagaimanapun, dari segi reka bentuk projek, pelaksanaan dan pemantauan, PJC mesti berunding dengan PPAM Cawangan Jabatan Perumahan Negara, terutamanya apabila menangani isu dasar.

Peranan Bahagian ini antara lain adalah seperti berikut:

  1. Merancang, melaksana, menyelaras, dan memantau PPAM 
  2. “Single Point of Contact” program untuk serahan cadangan PPAM; 
  3. Membentangkan cadangan PPAM kepada Mesyuarat Jawatankuasa Khas PPAM untuk pertimbangan and kelulusan; dan
  4. Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Kewangan, dan Mesyuarat Jawatankuasa Khas.

Baca juga berita lain di semakanrakyat.com

KONSEP

PPAM ialah konsep perumahan penjawat kerajaan yang menekankan keselesaan dari segi saiz, reka bentuk, kualiti, lokasi dan kemampuan kediaman yang sesuai untuk pekerja awam.

Pelan itu berhasrat untuk membantu pegawai kerajaan, terutamanya penjawat awam berpendapatan muda dan sederhana. Dalam membeli rumah yang sangat baik di kawasan penting pada harga yang berpatutan atau lebih rendah daripada pasaran.

Pelan ini terbuka kepada semua penjawat kerajaan, termasuk mereka yang diambil bekerja oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Negeri/Tempatan, Badan Berkanun Persekutuan dan Badan Berkanun Negeri.

GARIS PANDUAN Perumahan Penjawat Awam (PPAM)

Program Perumahan Penjawat Awam Malaysia merupakan inisiatif kerajaan yang bertujuan menyediakan perumahan yang cemerlang di kawasan kritikal pada kos yang lebih rendah daripada harga pasaran. Semua kakitangan awam yang berkelayakan boleh membeli kediaman dengan harga antara RM90,000 dan RM300,000 seunit. Dalam konteks ini, kerajaan telah menetapkan matlamat untuk membina 100,000 kediaman PPAM menjelang 2018.

Untuk maklumat lebih lanjut boleh semak di website PPAM.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *