SKIM PINJAMAN PERUMAHAN SPP

SKIM Pinjaman Perumahan (SPP) ditadbir oleh Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Perumahan bagi Kumpulan Berpendapatan Rendah. Dana itu ditubuhkan pada 17 Disember 1975, di bawah Akta Acara Kewangan 1957 (seperti yang disemak pada 1972), dan ia berkuat kuasa pada 1976.

Tujuan

SKIM PINJAMAN PERUMAHAN diasaskan untuk memberi kemudahan kredit kepada individu berpendapatan rendah yang tidak memiliki rumah.

Rasional

Inisiatif ini merupakan salah satu usaha kerajaan untuk membantu rakyat berpendapatan rendah membiayai kos pembinaan rumah supaya sekurang-kurangnya dapat memiliki kediaman sendiri.

Kerajaan boleh memberi sokongan terhadap penyediaan perumahan yang mencukupi dan memuaskan melalui kemudahan ini dalam usaha meningkatkan taraf hidup golongan ini.

Baca juga permohonan bantuan belia 2022

Syarat-Syarat Skim Pinjaman Perumahan

 • Syarat Kelayakan Permohonan
 1. Kedua-dua pemohon dan pasangannya adalah warganegara Malaysia.
 2. 21 hingga 70 tahun
 3. Bekerja dan berpendapatan
 4. Pekerja atau pesara yang bukan kakitangan kerajaan (termasuk pasangan)
 5. Pemohon dan pasangannya belum memiliki rumah.
 6. Pendapatan isi rumah kasar bulanan adalah antara RM1,000.00 hingga RM3,000.00.
 7. Tanah sendiri atau tanah yang diwarisi daripada ahli keluarga langsung
 • Syarat Pinjaman
 1. RM60,000.00 adalah jumlah maksimum pinjaman (tidak termasuk perlindungan insurans)
 2. Tempoh bayaran balik pinjaman maksimum ialah 35 tahun, atau sehingga peminjam mencapai umur 70 tahun.
 3. Pinjaman adalah tertakluk kepada bayaran perkhidmatan 2%.
 4. Pada rumah yang didirikan, perlindungan insurans yang diberikan oleh Panel Insurans, Jabatan Perumahan Negara diperlukan.
 • Syarat Pinjaman Generasi Kedua

Terdapat pilihan pinjaman dua generasi untuk pemohon berumur 45 hingga 70 tahun, dengan syarat penama kedua berumur antara 21 dan 35 tahun, mempunyai gaji minimum RM1000.00, dan bukan kakitangan kerajaan.

 1. Perlindungan insurans hanya tersedia untuk generasi kedua.
 2. Anak kandung pemohon mestilah generasi kedua.

Syarat Cagaran Tanah

Mendapatkan kelulusan rasmi daripada pemilik tanah untuk mendapatkan tanah milik peminjam atau ahli keluarga terdekat.

 1. Nilai tanah yang dicagarkan (seperti yang ditentukan oleh Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta) adalah tidak kurang daripada jumlah pinjaman.
 2. Keperluan berikut mesti dipenuhi oleh pemilik tanah yang memajak harta mereka:
 3. Pajakan ke atas tanah bercagar mempunyai baki sekurang-kurangnya 40 tahun di atasnya.
 4. Mendapat kebenaran daripada Pihak Berkuasa Negeri untuk menggadaikan tanah.

Syarat Pembinaan Rumah

Rumah kos rendah dengan keluasan lantai 700-1,000 kaki persegi, sekurang-kurangnya tiga bilik tidur, dua bilik air, ruang tamu dan dapur.

 1. Diberi pilihan HANYA menggunakan rangka tindakan Jabatan Perumahan Negara (JPN).
 2. Pemohon tidak dibenarkan menggunakan pelan mereka sendiri.
 3. Jika perlu, dapatkan kebenaran Pelan Bangunan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 4. Peminjam dan kontraktor mengawal pelantikan kontraktor:
 5. Kontraktor tempatan kawasan DUN;
 6. Mempunyai Sijil Pendaftaran Syarikat atau Sijil Pendaftaran CIDB yang sah; 
 7. Mempunyai sumber kewangan yang mencukupi dengan had kewangan minimum RM5,000
 8. Mempunyai kepakaran kerja dalam subjek pembinaan

Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Berpendapatan Rendah (SPP).

Baca lebih lanjut di TEDUH

Maklumat Perhubungan

Bahagian Pengurusan Perumahan

Cawangan Pembiayaan Perumahan

Jabatan Perumahan Negara

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Aras 30, No 51, Persiaran Perdana, Presint 4

62100 Putrajaya

MALAYSIA

Tel : 03-8891 4060, 4049, 4048

Faks: 03-8891 4269

Emel: spp@kpkt.gov.my

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *