JENIS RACUN RUMPAI SAWIT & PANDUAN MERUMPAI

JENIS RACUN RUMPAI SAWIT & PANDUAN MERUMPAI

JENIS RACUN RUMPAI SAWIT

3.0 MERUMPAI

3.1 Meracun bulatan, lorong dan teres

 • Untuk kawasan ragutan dan curam, hanya bulatan, lorong dan  teres sahaja diracun.
 • Begitu juga untuk kawasan matang yang belum mencapai 60 bulan.
 • 4 pusingan setahun disarankan.

3.2 Meracun selektif

 • Bagi kawasan di para (b), rumpai yang tidak diingin seperti anak-anak kayu, lalang, ekor kucing, pisang liar, keladi, resam, paku pakis (Stenochlaena sp.) perlulah dihapuskan.
 • Pada keadaan biasa, 2 pusingan setahun memadai.
 • Racun sistemik yang sesuai boleh digunakan untuk tumbuhan dikotiledon.
 • Rumpai di kawasan cerun atau bukit tidak perlu dibasmi keseluruhannya kerana rumpai tersebut dapat mengurangkan hakisan.

3.3 Jenis-jenis racun

 • Kombinasi beberapa jenis racun boleh digunakan.
 • Pertukaran jenis juga perlu bagi menghindar satu-satu spesis mendominasi kawasan.

     Contohnya 3 pusingan campuran Glyphosate dan 1 pusingan Campuran   Paraquat.

 • Penggunaan CDA, Low Volume atau Mist Blower  amat digalakkan untuk kawasan berumur melebihi 5 tahun bagi operasi yang lebih effektif.
 • Bagi pokok kayu keras penggunaan garlon diesel digalakkan dengan kadar 1:20 dan disembur dipangkal pokok.
 • Keselamatan
 • Semua pekerja yang melaksanakan kerja meracun perlu menggunakan pakaian yang sesuai. Pemeriksaan oleh pihak berwajib mesti dipatuhi.
 • Penggunaan dan pemberian alat PPE mesti direkod dan ditandatagani.
 • Meracun Jalan
 • Pinggir jalan mestilah diracun pada setiap kali pusingan.

JENIS RACUN RUMPAI SAWIT & PANDUAN MERUMPAI

RACUN RUMPAI YANG DISYORKAN UNTUK MENJAYA TUMBUH KEKACANG

BilJenis RacunKadar (dlm 450 I air)Catitan
1* Goal 2E1.75 1/haDiguna sebagai pracambah. Sembur selepas biji kekacang ditabur.
2Basagran           1.5 – 2.0 1/haPenggunaan secara selektif akan memberi kesan ke atas B. latifolia, A.       cynyzoldes, C. rutidosperma dan Cyperus spp. Kadar yang rendah untuk mengawal rumpai muda.
3Fusilade1.0 – 2.0 1/haKadar yang rendah untuk P. Conjugatum dan kadar yang tinggi untuk E. Indica.
4Roundup0.75 1/haBerkesan untuk P.conjugatum. Hindarkan dari terkena pokok kelapa sawit.
5Paracol2.8 1/haUntuk kawalan rumpai bercampur.
6Basta 152.5 1/ha          Untuk kawalan rumpai bercampur.
7Monex + Sodium chloride 52.25 kg/haUntuk kawalan rumpai bercampur.
8Ally 20D50 – 75g/haUntuk rumpai berdaun lebar dan meracun bulatan selepas tahun  pertama.

Racun Rumpai sawit Untuk Meracun Selektif

Jenis Rumpai             Racun rumpai yang digunakan                                Kadar/ha

Imperata cylindrical                 Roundup                                                         3.61                

Mikimia micranta                     2,4 D Amine                                                    1.51

                                                Starane                                                           0.61

                                                Paraquat                                                         2.81

Ischaemum muticum               Roundup                                                         4.01

Asystasia intrusa                     2,4 D Amine                                                    0.1751

                                                Starane 200                                                    0.151

                                                Ally 20DF                                                        50g

Hedyotis verticillata                 Ally 20DF                                                        75g

Basta 15 + Velpar K                                        1.171+ 0.15kg

Chromolaena odorata             Garlon 250                                                      1.251

                                                Starane 200                                                    1.501

Stenochlaena palustris            paraquat + 2,4 D Amine                                  3.01 + 1.41

                                                Basta 15 + 2,4 D Amine                                  1.51 + 1.41

Dicranopteris linearis              Paraquat + Ally 20DF                                      2.51 + 50g

                                                Basta 15 + 2,4 D Amine                                  1.51 +1.41

Clidemia hirta                          Garlon 250                                                      1.51

                                                Starane 200                                                    2.01

                                                Ally 20DF                                                        150g

M. malabatrichum                   Garlon 250                                                      1.251

KESAN RACUN RUMPAI KE ATAS KEPALA SAWIT

Jenis racun                                         Kesan ke atas pokok kelapa sawit

2,4 D Amine                                        Pelepah tengah bengkok ke tepi diikuti dengan

kekuningan dan mati pucuk.

Scout & Tordon 101                            Seakan 2,4D. Menyebabkan patenokarpik melalui

sentuhan akar.

Wallop, Benvel 400, Garlon 250         Seakan 2,4D. Jika terkena jambak bunga dan Starane 200                                        menyebabkan patenokarpik.

Paraquat & Basta 15                           Menyebabkan bangus dan tisu hijau mati.

Roundup                                             Sama seperti paraquat tetapi dengan kadar yang

kurang. Ia juga menyebabkan patah pucuk bagi pokok muda.

BACA JUGA – TEKNIK PRUNING POKOK SAWIT

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *