JENIS RACUN RUMPAI SAWIT & PANDUAN MERUMPAI 3.0 MERUMPAI 3.1 Meracun bulatan, lorong dan teres 3.2 Meracun selektif 3.3 Jenis-jenis racun      Contohnya 3 pusingan...